A pártfogó felügyelői vélemény biztosít lehetőséget arra, hogy az ügyész vagy a bíró megkeresésére a pártfogó felügyelő kvázi szakértői véleményt készítsen és a környezettanulmányban is megjelenő információkon túlmutatóan mutassa be és értékelje az elkövetői magatartás személyes vonatkozásait, az elkövető cselekményhez való viszonyát, azokat a magatartásában megjelenő kockázatokat, amelyek az újabb bűnelkövetéshez vezethetnek.

A pártfogó felügyelő javaslatot tehet a terhelttel szemben egyedi magatartási szabály elrendelésére, különböző kezelő vagy megelőző programokon való részvételre. Az ügyész vagy a bíró felkérésére vizsgálni kell azt is, hogy az elkövető hajlandó-e a sértett számára anyagi vagy más jóvátételt nyújtani, azt a sértett elfogadja-e, ennek alapján az ügy mediációra utalása javasolható-e.

A pártfogó felügyelő ügyész vagy bírói elrendelésre pártfogó felügyelői véleményt készíthet a döntések előkészítése során, beleértve a javítóintézetből történő ideiglenes elbocsátást megelőző bv. bírói döntést is.

A pártfogó felügyelők országosan évente több mint 2.000 pártfogó felügyelői véleményt készítenek.