A miskolci Zöldpont Közösségi Foglalkoztató (továbbiakban: Közösségi Foglalkoztató) a pártfogó felügyelői tevékenységtől eltérő, azt kiegészítő eszközrendszerrel működő, komplex bűnmegelőzési feladatkörrel rendelkező intézmény.

Elsődleges feladata az ügyészek és bírák által a pártfogó felügyelet tartamára előírt külön magatartási szabályok (Btk. 71. § (2)-(3) bekezdései) a megelőző pártfogás magatartási szabályainak (Gyvt. 68/D. § (4) bekezdés ac) pontja), valamint a jóvátételi munka intézkedések (Btk. 67. §-a; Bv.tv. 309. § (5) és (7) bekezdései) – végrehajtásában való részvétel.
Programjaival lehetőséget kínál a közvetítői eljárások alanyainak a megállapodások körének kiszélesítésében is. 

Együttműködési megállapodás alapján a Közösségi Foglalkoztató illetékességi területén ellátja a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelet (feltételes szabadságra bocsátott pártfogó felügyelet alatt álló) egyes külön magatartási szabályait, igény szerint programjait biztosítja a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bv. Intézet fogvatartottjai számára is.

A Közösségi Foglalkoztató programjait jellemzően csoportos foglalkozások (tréningek) és közösségi programok keretében valósítja meg, ugyanakkor – a Foglalkoztató ügyfelei szükségleteire reagálva – tevékenységi köre nem nélkülözik az egyéni esetkezeléseket, programokat és tanácsadásokat, illetve a nyitott és alacsonyküszöbű szolgáltatásokat sem.

A kötelezettségek végrehajtásának hatékonyságát növelik a Közösségi Foglalkoztató szolgáltató jellegű, strukturált szabadidős tevékenységekre irányuló programjai is.

A Közösségi Foglalkoztató tevékenységeinek a célja a foglalkoztató ügyfelei szociális készségeinek, kompetenciáinak a fejlesztése, illetve a helyi közösség kiengesztelése, a bűnismétlés kockázatának a csökkentése, elősegítve ezáltal a társadalmi integrációt, reintegrációt, a társadalmi megbékélést, a helyreállító szemlélet erősödését.

A Foglalkoztató széleskörű, interszektorális együttműködési hálózatot alakított ki és koordinál a helyi civil és nonprofit szervezetekkel, mely szervezetek bevonása hozzájárul a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia célkitűzéseinek megvalósulásához is.

A miskolci Közösségi Foglalkoztató évente közel 300 előírt kötelezettség végrehajtásában vesz részt az illetékességi területén.

Folyamatosan biztosított programjaink:

Speciális készség-fejlesztő csoportok:

 • Konfliktuskezelő / agresszióhelyettesítő tréning
 • Szociális készségfejlesztő csoport
 • Értékrend-korrekciós csoport
 • Élménypedagógia tréning (Outdoor- és kötéltechnikai tréning)
 • Munkaerőpiaci/pályaorientációs csoport
 • Életvezetési csoport

A helyi közösség kiengesztelésére szervezett resztoratív jellegű jóvátételi programok:

 • Értékteremtő programok helyi jelentőségű nonprofit intézményeknél
 • Szimbolikus jóvátételi programok (sorstárs és kortárs tevékenység, kulturális tevékenység)
 • Jóvátételi munka intézkedés végrehajtásának szervezése
 • Konfliktuskezelő programok:
 • Családi döntéshozó csoportkonferencia


Egyéni tanácsadások:

 • Mentálhigiénés tanácsadás
 • Tanulássegítés/korrepetálás
 • Egyéni életvezetési tanácsadás
 • Hivatalos ügyek intézésének támogatása
 • Közösségi tér és strukturált szabadidős programok:
 • Kézikönyvtár és a Megyei Könyvtár letéti könyvtára
 • Közösségi internet hozzáférés (eTanácsadó biztosításával)
 • Sportolási lehetőség, társasjátékok (pingpong, csocsó, szektorlabda stb.)


Bűnmegelőzési célú csoportos foglalkozások:

 • A pártfogó felügyelői tevékenységhez kapcsolódó kötelezetti körön túl a Foglalkoztató a felmerülő igényeknek megfelelően kialakított tematikájú, bűnmegelőzési célú csoportos foglalkozásokat is biztosít.


Csoportos foglalkozásainkat Borsod-Abaúj-Zemplén Megye egész területén, különböző helyszíneken biztosítjuk, a partnereinkkel kötött együttműködési megállapodások alapján.


A Zöldpont Közösségi Foglalkoztató elérhetőségei:

3530 Miskolc, Mindszent tét 1.
Tel.: +36 30 931 2978
E-mail: oFCFIUII82TlkmYZZem9sZGhhekBpZ2F6c2FndWd5Lmdvdi5odQ==