Az Igazságügyi Minisztérium jogelődje, az Igazságügyi Hivatal 2015. november 13-án szándéknyilatkozatot írt alá a „Developing an EU Training Model for the Victims’ Directive” („EU képzési modell kifejlesztése az áldozatjogi irányelvhez”; a továbbiakban: Projekt) elnevezésű európai uniós projektben való részvételre.

A Projekt alapvető célja az Európai Parlament és a Tanács a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról (a továbbiakban: az áldozatok jogairól szóló irányelv) szóló 2012/29/EU irányelve (2012. október 25.) szerinti képzés nyújtása.

A projekt fő kedvezményezettje, a Polgári Szabadságjogok Írországi Tanácsa (ICCL), együttműködve a partnerekkel és a társult partnerszervezetekkel azon munkálkodnak, hogy az áldozatok jogairól szóló irányelvben szereplő standardokat a 25. cikk (A gyakorlati szakemberek képzése) és a 26. cikk (1) bekezdése a) és c) pontja (A szolgálatok együttműködése és koordinációja) értelmében szervezett képzés biztosításával hatékonyan átültessék és végrehajtsák. Ezt aktív részvétellel és a több ügynökséget összefogó fő érintettek társulásával valósítják meg az ír, portugál, litván, szlovén és magyar büntető igazságszolgáltatási rendszeren belül.

Ezzel párhuzamosan képzés, tanácsadás és helyes gyakorlat módszertanának biztosítása révén hívják fel az ügyvédek, ügyészek, a bíróságok figyelmét az áldozatok jogairól szóló irányelv értelmében biztosított jogokra. A képzésben – a projekt tervezett indikátor számai alapján – 465 fő vesz részt, ebből az Igazságügyi Minisztérium 15 bírót/ügyészt és 15 ügyvédet tervez a képzési programba bevonni.

Végrehajtási időszak: 2016. szeptember 1. - 2018. augusztus 31.