Hírek

2016. november 10. 10:14

Dr. Szeiberling Tamás főigazgató előadása a Kriminálexpo 2016 rendezvényen

A XXI. Kriminálexpo, biztonsági és informatikai, bűnmegelőzési bűnüldözési, igazságszolgáltatási konferencia 2016. november 8-10. között került megrendezésre.

2016. november 4. 10:26

Az Igazságügyi Hivatal részt vesz a Kriminálexpón

2016. november 8-10. között kerül megrendezésre az idei Kriminálexpo rendezvény a Tölösi Péter konferenciaközpontban (1013 Budapest, Krisztina körút 55.) a biztonság, a bűnmegelőzés, a bűnüldözés, az igazságszolgáltatás – és mindezekhez kapcsolódóan az informatika – témakörében.

2016. szeptember 30. 16:55

„Nagy család – nagy buli!”

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2016. szeptember 17-én szombaton rendezte meg a II. Nagycsaládos Fesztivált, a Vasúttörténeti Parkban. A rendezvényen mintegy hétezer nagycsaládos vett részt.

2016. szeptember 21. 16:42

Lelki sebeket is gyógyít az Áldozatsegítő Szolgálat

Szeiberling Tamás, az Igazságügyi Hivatal főigazgatója Baranya Róbertnek adott interjúja a Magyar Hírlap 2016. szeptember 17-i számában jelent meg.

2016. szeptember 19. 11:12

Az Igazságügyi Hivatal kiadványai

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia áldozatsegítést, és pártfogó felügyelői szakterületet érintő célkitűzéseit szem előtt tartva az Igazságügyi Hivatal elkészítette a Másodlagos áldozattá válás elkerülésének kézikönyvét és képzési anyagát, valamint a Kockázatértékelés a Pártfogó felügyelői munkában című kézikönyvét.

2016. szeptember 19. 9:28

Az Igazságügyi Hivatal részt vesz az Áldozati Jogok Európai Hálózatának munkájában

Az Európai Tanács az Áldozati Jogok Európai Hálózatát 2015-ben abból a célból hozta létre, hogy elősegítse a meglévő európai uniós jogszabályok átültetését, valamint azért, hogy amennyiben szükséges az áldozatok jogainak védelme érdekében tovább fejlessze az európai jogalkotást.

2016. szeptember 16. 19:37

Az Igazságügyi Hivatal részt vesz a II. Nagycsaládos fesztiválon

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete által 2016. szeptember 17. napján a Vasúttörténeti Parkban megrendezésre kerülő II. Nagycsaládos fesztiválon a Hivatal munkatársai áldozatsegítés, jogi segítségnyújtás és a természetes személyek adósságrendezési eljárása tekintetében adnak felvilágosítást az érdeklődők részére.

2016. szeptember 16. 19:31

Az Igazságügyi Hivatal munkacsoport üléseket tartott a Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia végrehajtása keretében

A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia 1166/2016. (IV. 6.) Korm. határozattal elfogadott 2016-2017. évre szóló intézkedési terve a pártfogó felügyelői szakterülethez kapcsolódóan a pártfogó felügyelői munka során alkalmazható korrekciós beavatkozások körének bővítése céljából írja elő az un. értékrend-korrekciós foglalkozás módszertanának kidolgozását és bevezetését a területi pártfogó felügyelői szolgálatok gyakorlatába.

2016. szeptember 16. 19:29

A Pártfogás Napja – szeptember 3.

A modern büntető igazságszolgáltatás egyik legfontosabb jellemzője az ún. alternatív vagy közösségi szankciók szerepének, diverzitásának növekedése, valamint a helyreállítás, jóvátétel szempontjainak erősödése. A közösségi szankciók végrehajtása hagyományosan a pártfogó felügyelők, illetve a pártfogó felügyelői szolgálatok feladata, amelynek jelentőségét mutatja, hogy az Európa Tanács egy külön ajánlásban foglalkozik a pártfogásra, illetve a pártfogó felügyelő szolgálatokra vonatkozó szabályokkal [CM / Rec (2010) 1. sz. ajánlás az Európa Tanács Pártfogási Szabályairól].

2016. szeptember 16. 10:33

Előadás a megelőző pártfogásról

Az Igazságügyi Hivatal Pártfogó Felügyelői Osztályának vezetője, Csáki Ildikó előadást tartott a Cseppkő Gyermekotthoni Központban megrendezett dr. Populás Antal Gyermekvédelmi Konferencián.