Nyomtatvány a bűncselekmények áldozatainak azonnali pénzügyi segély és / vagy állami kárenyhítés iránti kérelemhez

Kérelem áldozati státusz igazolása iránt

Áldozatsegítő tájékoztató (HU / EN)

Az Áldozatsegítő Szolgálat megyei elérhetőségei

KAPCSOLÓDÓ JOGSZABÁLYOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2012/29/EU irányelve a bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról

1/2006. (I. 6.) IM rendelet az áldozatsegítő támogatások igénybevételének részletes szabályairól

1/2013. (I. 8.) ORFK utasítás a gyermekmeghallgató szoba használatbavételéről, használatának rendjéről

Az országos rendõrfõkapitány 2/2013. (I. 31.) ORFK utasítása a rendõrség áldozatsegítõ feladatairól

17/2007. (III. 13.) IRM rendelet a rendőrség és a határőrség áldozatsegítő feladatairól

A Kormány 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelete az Igazságügyi Hivatalról

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

A Tanács 2004/80/EK (2004. április 29.) irányelve a bűncselekmények áldozatainak kárenyhítéséről