Az Európai Tanács az Áldozati Jogok Európai Hálózatát 2015-ben abból a célból hozta létre, hogy elősegítse a meglévő európai uniós jogszabályok átültetését, valamint azért, hogy amennyiben szükséges az áldozatok jogainak védelme érdekében tovább fejlessze az európai jogalkotást.

A Hálózat célja továbbá, hogy az Európai Unió tagállamainak illetékes áldozatvédelmi hivatalai közötti együttműködést elősegítse. Így különösen a Hálózat keretében megvitatásra kerülnek az alábbi témakörök:

  • az európai jogszabályok átültetésének gyakorlati kihívásai az áldozati jogok területén;
  • áldozatvédelmi legjobb gyakorlatok, tapasztalatok cseréje arra tekintettel, hogy az áldozatok egyéni, illetve más különleges igényei mennyire vehetők figyelembe az áldozatsegítés során, valamint, hogy az áldozatok miként jutnak megfelelő tájékoztatáshoz;
  • az Európai Unió tagállamai illetékes hatóságainak határon átnyúló együttműködése az áldozatok joggyakorlása terén, különös tekintettel a kárenyhítésre;
  • az áldozatsegítő szervek (rendőrség, bíróság, civil szervezetek, egyházak) közötti párbeszéd, együttműködés.

Megalakulása óta Magyarország is tagja a Hálózatnak. A Hálózat soron következő ülésére Pozsonyban, 2016. november 21-én kerül sor, amelyen az Igazságügyi Hivatal is részt vesz.

(Igazságügyi Hivatal)