A Nemzeti Bűnmegelőzési Stratégia áldozatsegítést, és pártfogó felügyelői szakterületet érintő célkitűzéseit szem előtt tartva az Igazságügyi Hivatal elkészítette a Másodlagos áldozattá válás elkerülésének kézikönyvét és képzési anyagát, valamint a Kockázatértékelés a Pártfogó felügyelői munkában című kézikönyvét.

Az áldozatsegítés fejlesztését célzó, a szekunder viktimizáció elkerülését bemutató szakmai anyagok célja, hogy az áldozatok hatóságokba vetett bizalma megerősödjön, és az áldozat a kapcsolatba kerülő szervezetek által másodlagosan ne viktimizálódjon. A pártfogó felügyelői szakterület kapcsán pedig sor került egy olyan kézikönyv összeállítására, amely a kockázatértékelési eszközök fejlesztését célozza, bemutatva annak elméleti és gyakorlati oldalát.

A módszertani anyagok összeállítása a Fővárosi és Megyei Kormányhivatalok szakértő munkatársainak, a kormányzati és civil szervezetek szakembereinek, valamint a társadalomtudományban jártas kutatók bevonásával történt.

Az Igazságügyi Hivatal a kézikönyvek, és a képzési anyag iránt érdeklődők számára a szakmai anyagokat – a mBeSd8mzOzQ1dmdGl0a2Fyc2FnQGlnYXpzYWd1Z3kuZ292Lmh1 email címre érkező megkeresést követően – elektronikus formában eljuttatja.

Másodlagos áldozattá válás elkerülésének kézikönyve és képzési anyaga, valamint a Kockázatértékelés a Pártfogó felügyelői munkában című kézikönyv borítóját – a Pártfogó Felügyelői Osztály, valamint az Áldozatsegítő Osztály ajánlásával ellátva – az alábbi linken érhetik el a téma iránt érdeklődők.


Másodlagos áldozattá válás elkerülésének kézikönyve, képzési anyaga

A másodlagos áldozattá válás elkerülése érdekében megalkotott kézikönyv, valamint az ahhoz kapcsolódó képzési anyag célja, hogy rendszerezze és oktatható formába öntse azokat az információkat, amelyek megismerése elősegíti az áldozatokkal kapcsolatba kerülő társadalmi szereplők mindennapi munkáját. A részletezett ismeretanyag hozzájárul a másodlagos viktimizáció elkerüléséhez, növeli az áldozatok biztonságérzetét, együttműködési készségét és a hatóságokba vetett bizalmát.

A kötetek hasznosítható ismereteket kívánnak nyújtani az áldozatok megsegítésében részt vevő szervezetek részére az áldozatok felismerésével, igényeivel, jogaival és e jogok biztosításának lehetőségével kapcsolatban. Kiemelt figyelmet fordít mindkét szakmai anyag a sérülékeny áldozatokra és az őket megillető többlet jogosultságokra, a szekunder viktimizáció kockázataira és elkerülési technikáira.

Elő kívánják segíteni, hogy a szereplők átfogó képet kapjanak az áldozatsegítés normákban megfogalmazott követelményeiről, továbbá azon állami, önkormányzati, civil és vallási szervezetek tevékenységéről és felelősségéről, amelyek részt vesznek az áldozatok segítésében.

Hozzá kívánnak járulni a nemzetközi gyakorlatban kialakult, követésre méltó példák megismeréséhez, s mindezzel támpontokat kívánnak biztosítani a szakma-specifikus protokollok megalkotásához és tartalommal való megtöltéséhez. Azt szeretnék elérni, hogy előre mutató, pozitív hatást fejtsenek ki az érintett szakterületek áldozatokkal kapcsolatos mindennapi tevékenységére.


Kockázatértékelés a Pártfogó felügyelői munkában


Noha a bűnismétlés kockázatának felmérése már régóta a pártfogó felügyelői tevékenység szerves részét képezte, a 2015. januárjában bevezetett, a környezettanulmányba integrált kockázatértékelési eszköz gyakorlati alkalmazása nagy kihívás elé állította a pártfogó felügyelőket.

A kockázatértékelési eszközök fejlesztését célzó, bűnmegelőzési projekt keretében készült kézikönyv ezért elsősorban a pártfogó felügyelőknek kíván segítséget nyújtani a kockázatértékelési eszközök alkalmazásának elméleti hátterét megvilágító, valamint a gyakorlat számára is hasznosítható írásaival.

A kézikönyv bemutatja a bűnmegelőzési program során megvalósított szakértői vizsgálatok eredményeit, a fejlesztés lehetséges irányait, gyakorlati példaként esetleírásokat, elkészült környezettanulmányokat tartalmaz. A bűnelkövetőkkel, illetve a kriminálisan veszélyeztetett gyermekekkel folytatott munkában alkalmazott modern, strukturált kockázatértékelési eszközök alkalmazása témakörét sokszínűen körbejáró kötet a pártfogó felügyelőkön kívül számot tarthat a büntető igazságszolgáltatás, illetve a gyermekvédelem rendszerében dolgozó, valamint a kriminológiával foglalkozó szakemberek érdeklődésére is.

(Igazságügyi Hivatal)