Az Igazságügyi Hivatal 2014. október 1-jén jött létre Közigazgatási és Igazságügyi Hivatalból való kiválással és jogi segítségnyújtással, az áldozatsegítéssel, a kárpótlással és egyes – nem büntetés-végrehajtással összefüggő – pártfogó felügyelettel kapcsolatos feladatokat lát el.

Az Igazságügyi Hivatal feladata továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatalok szakigazgatási szerveiként működő fővárosi, megyei igazságügyi szolgálatok szakmai irányítása és egységes jogalkalmazásuk elősegítse. Emellett az igazságügyekért felelős miniszter felkérése alapján tudományos kutatói tevékenységgel segíti az Igazságügyi Minisztérium jogszabály-előkészítési feladatainak ellátását, valamint támogatja a jogi szakvizsgabizottság és a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. tevékenységét.

Az Igazságügyi Hivatal az igazságügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi hivatal.

Az Igazságügyi Hivatal vezetője Dr. Szeiberling Tamás.