Pártfogó Felügyelői Szolgálat

Környezettanulmány és kockázatértékelés

A pártfogó felügyelők által készített környezettanulmány funkciója és felhasználási köre 2015. január 1-től bővült.

Tovább a teljes cikkre

Pártfogó felügyelői vélemény készítése

A pártfogó felügyelői vélemény biztosít lehetőséget arra, hogy az ügyész vagy a bíró megkeresésére a pártfogó felügyelő kvázi szakértői véleményt készítsen és a környezettanulmányban is megjelenő információkon túlmutatóan mutassa be és értékelje az elkövetői magatartás személyes vonatkozásait, az elkövető cselekményhez való viszonyát, azokat a magatartásában megjelenő kockázatokat, amelyek az újabb bűnelkövetéshez vezethetnek.

Tovább a teljes cikkre

Pártfogó felügyelet végrehajtása

A pártfogó felügyelet, mint jogintézmény a magyar jogrendszerben az intézkedések körében helyezkedik el, önállóan nem, csak más szankciókhoz kapcsolódóan, járulékosan rendelhető el.

Tovább a teljes cikkre

Utógondozás

A Pártfogó Felügyelői Szolgálat utógondozás keretében utógondozás biztosításával segíti elő az elítéltek társadalomba való visszailleszkedését, a bűnismétlés megelőzését.

Tovább a teljes cikkre

Közérdekű munka

A közérdekű munka büntetésre ítélt elkövető a bíró döntése alapján minimum 48 óra maximum 312 óra tartamban díjazás nélkül végez munkát a köz javára.

Tovább a teljes cikkre

Megelőző pártfogás

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) rendelkezései értelmében a pártfogó felügyelők feladatköre a megelőző pártfogás tevékenységével bővül.

Tovább a teljes cikkre

Közvetítői eljárás (mediáció)

A mediáció egy konfliktuskezelő módszer, amelyet a legkülönfélébb vitás helyzetek megoldása érdekében lehet alkalmazni (pl. szomszédsági, családi, párkapcsolati, gazdasági viták).

Tovább a teljes cikkre

Közösségi foglalkoztató

A miskolci Zöldpont Közösségi Foglalkoztató (továbbiakban: Közösségi Foglalkoztató) a pártfogó felügyelői tevékenységtől eltérő, azt kiegészítő eszközrendszerrel működő, komplex bűnmegelőzési feladatkörrel rendelkező intézmény.

Tovább a teljes cikkre

Menü

Főoldal

Navigáció