A modern büntető igazságszolgáltatás egyik legfontosabb jellemzője az ún. alternatív vagy közösségi szankciók szerepének, diverzitásának növekedése, valamint a helyreállítás, jóvátétel szempontjainak erősödése. A közösségi szankciók végrehajtása hagyományosan a pártfogó felügyelők, illetve a pártfogó felügyelői szolgálatok feladata, amelynek jelentőségét mutatja, hogy az Európa Tanács egy külön ajánlásban foglalkozik a pártfogásra, illetve a pártfogó felügyelő szolgálatokra vonatkozó szabályokkal [CM / Rec (2010) 1. sz. ajánlás az Európa Tanács Pártfogási Szabályairól].

A pártfogó felügyelői szakma, illetve a pártfogó felügyelők munkájának elismerését szolgálja, illetve az alternatív szankciók jelentőségére kívánja felhívni a figyelmet hazánkban a Pártfogás Napja. 1905. szeptember 3-án, Budapesten nyílt meg a VII. Nemzetközi Börtönügyi Kongresszus, ahol először fogalmazódott meg nemzetközi szinten a szabadságelvonással nem járó, alternatív büntetések és az azokat végrehajtó szervezet jelentősége. E kongresszusnak állítottak emléket azzal, hogy szeptember 3. napját a Pártfogás Napja emléknapnak nyilvánították.

Az ünnepnap alkalmából dr. Szeiberling Tamás főigazgató az Igazságügyi Hivatal nevében elismerését és köszönetnyilvánítását fejezte ki az országban tevékenykedő valamennyi pártfogó felügyelőnek. Dr. Szeiberling Tamás főigazgató az emléknapon részt vett a Baranya Megyei Kormányhivatal rendezvényén.

Az Igazságügyi Hivatal hagyományos, Pártfogás Napja rendezvényét 2016. november 14-én rendezi meg.

(Igazságügyi Hivatal)