8.4.2. A. Közösségi foglalkoztatók kialakítása (miskolci ZöldPont közösségi Foglalkoztató)

A 1744/2013. (X. 17.) Korm. határozat mellékletének 8.4.2. A. pont – Közösségi foglalkoztató kialakítása – a) alpontban – helyzetfelmérés készítése – és d) alpontban – Zöld Pont Közösségi Foglalkoztató működtetése – meghatározott intézkedés megvalósításához kapcsolódóan az Átvevő intézmény a Korm. határozatban megfogalmazott feladatokat valósít meg.


a)      A Közösségi Foglalkoztató komplex módszertani és bűnmegelőzési feladatainak keretében: közreműködik az igazságügyi, illetve a büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelői tevékenység ügycsoportjaiban előírt/vállalt kötelezettségek, illetve a pártfogó felügyelői szolgálat által végrehajtott intézkedések és büntetések – így különösen a pártfogó felügyelet és büntetés-végrehajtási pártfogó felügyelet külön magatartási szabályai, a megelőző pártfogás magatartási szabályai, a közvetítői eljárások megállapodásaiban vállalt közösségi tevékenységek, a jóvátételi munka intézkedések, a közérdekű munka büntetések szervezésének – végrehajtásának,, teljesítésének szervezésében, továbbá e feladatok ellátásának elősegítése érdekében módszertani anyagokat dolgoz ki, adaptál, javaslatokat készít a Pártfogó Felügyelői Szolgálat, illetve a Büntetés-végrehajtási Szervezet számára. Célja a kidolgozott módszertani szakmai anyagoknak a Pártfogó Felügyelői Szolgálattal kapcsolatban álló társintézmények részére történő bemutatása.

b)      meglévő szakmai protokollok, módszertani tematikák fejlesztése, új elemek kidolgozása, rendszerbe állítása, gyakorlatban való tesztelése.

c)      bűnmegelőzési célú, prevenciót, reintegrációt elősegítő információs és szolgáltató jellegű közösségi tér biztosítása.
 
Végrehajtási időszak: 2016. május 21. -  2017. május 21.

Végrehajtási Időszak: 2017. február 1. - 2018. június 30.