Az Igazságügyi Hivatal közleménye

Az Igazságügyi Hivatal 2017. január 1. napjával az Igazságügyi Minisztériumba való beolvadással megszűnt, feladatait az Igazságügyi Minisztérium végzi.

A megszűnő hivatal áldozatsegítés – a kárenyhítés másodfokú döntő hatósági hatáskör kivételével – és jogi segítségnyújtás szakterületeken ellátott hatósági és egyes igazgatási feladatait a fővárosi és megyei kormányhivatalok, a kárpótlási szakterületen ellátott hatósági és igazgatási feladatait országos illetékességgel Budapest Főváros Kormányhivatala látják el 2017. január 1. napjától.

A Családi Csődvédelmi Szolgálat központi szervének feladatait 2017. január 1. napjától az Igazságügyi Hivataltól az Igazságügyi Minisztérium vette át. A Családi Csődvédelmi Szolgálat területi szerveinek feladatait 2017. január 1. napjától Budapesten a XI. Kerületi Hivatal, Pest Megyében az Érdi Járási Hivatal, a többi megyében pedig a megyeszékhely szerinti járási hivatalok látják el, a teljes fővárosra, illetve megyére kiterjedő illetékességgel.

Az Igazságügyi Hivatal jogutóda az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának rendszeres ellenőrzése tekintetében a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar.